Процедури, съчетаващи различните методи на въздействие от китайската медицина:

  • Като самостоятелна терапия 30 мин. – 20 лв.
  • Като част от друга терапия 5 – 10 лв.
Тези методи допълват западната медицина в борбата с хроничните заболявания, водят до положителни резултати при по-сложните комплицирани болести.

Подпомагат лечението на костно-ставни и мускулни заболявания, неврологични проблеми, главоболие, заболявания на дихателната система, за общо възстановяване и тонизиране, за укрепване на имунната система.

Акупресура

Подпомага хармоничното протичане на енергията на каналите.

 

Вакуумтерапия (вендузи)

Изтегля патогенната енергия, причинител на различни заболявания.

Цзю терапия (мокса)

Инфрачервената светлина и високата температура подпомагат привнасянето на енергия в изтощения организъм. Зоново действат благоприятно при проблеми, причинени от студ и влага.

У син джъ (магнитни вендузи)

Комбинация от вакуумтерапия, акупресура и постоянен магнит. Болкоуспокояващ, хармонизиращ енергията и изтеглящ патогенния причинител на заболяването метод. Подходящ както при костно-ставни и мускулни, така и при вътрешни проблеми.


Квантова терапия

Използвайки постиженията на квантовата физика, информационните и вълнови свойства на живата материя, в края на миналия век възниква и бързо се развива нова област в медицината – квантовата терапия.

Апаратът „Рикта” е създаден на база многогодишен опит и технологично и научно ноу-хау и е наградена със Златен медал от Руската Академия по естествени науки „За практически принос в укрепване здравето на нацията”. Базира се на едновременното въздействие на импулсен тесноспектърен рубинов лазер, инпулсен инфрачервен ширкоспектърен излъчвател, пулсираща червена светлина във видимия спектър и постоянно магнито поле.

Тази терапия повишава ефективността от приеманите медикаменти; значително намалява дозите им или напълно ги замества; съкращава 2 – 3 пъти възстановителния период; съкращава срокът на лечение на широк кръг от заболявания; има висок профилактичен потенциал; отсъствата странични ефекти, неинванзивна и екологично безопасна е.